MEGA FOODS FOODSTUFF PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

MEGA FOODS FOODSTUFF PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

Trang chủ » GALAXY » GALAXY SURGERY + 5 » GALAXY SURGERY + 5 (SAU PHẪU THUẬT)

  • GALAXY SURGERY + 5 (SAU PHẪU THUẬT)

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:09-05-2019
  • Lượt xem: 1190
  • GALAXY SURGERY + 5 DÀNH CHO SAU BỆNH VÀ NGƯỜI BÊNH TIỂU ĐƯỜNG

-GALAXY SURGERY THÍCH HỢP CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, GIÚP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG VÀ ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT.

- UỐNG GALAXY SURGERY KÈM VỚI CHẾ ĐỘ ĂN HỢP LÝ SẼ GIÚP CƠ THỂ KHỎE MẠNH VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE. UỐNG GALAXY SURGERY CÓ THỂ THAY THẾ BỮA ĂN NHẸ HOẶC BỮA ĂN CHÍNH KHI BẬN RỘN.

-GALAXY SURGERY LÀ SẢN PHẨ DINH DƯỠNG ĐẶT BIỆT CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG.

-GALAXY SURGERY THÍCH HỢP CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, GIÚP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG VÀ ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT.

- UỐNG GALAXY SURGERY KÈM VỚI CHẾ ĐỘ ĂN HỢP LÝ SẼ GIÚP CƠ THỂ KHỎE MẠNH VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE. UỐNG GALAXY SURGERY CÓ THỂ THAY THẾ BỮA ĂN NHẸ HOẶC BỮA ĂN CHÍNH KHI BẬN RỘN.

-GALAXY SURGERY LÀ SẢN PHẨ DINH DƯỠNG ĐẶT BIỆT CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG.

Sản phẩm liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Facebook chat